De woonzorgindicatieadviseur is in dienst bij Trema Welzijn en stelt woonzorgindicaties voor Woongaard. Dit is het woonruimteverdelingsysteem door samenwerkende corporaties in het land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard.

Meer informatie

Neem contact op met onze woonzorgindicatieadviseur Trudy Roubos. Via t.roubos@trema.org of (0183) 408444.

Website Woongaard

 

 

 

 

 

Woonzorgindicatieadviseur

Wat is een woonzorgindicatie?

Een woonzorgindicatie heeft u nodig bij gelabelde woningen waar gelijkvloerse woningen met zorg worden aangeboden (bijvoorbeeld een woonzorgcomplex). De woonzorgindicatieadviseur is onafhankelijk. Na indicering begeleidt de woonzorgindicatieadviseur woningzoekenden totdat zij de woning hebben die past bij hun persoonlijke situatie en woonwens.
Ook geeft de woonzorgindicatieadviseur advies aan de corporaties bij de woningaanbieding van woonzorgwoningen.

De aanvraag van een woonzorgindicatie doet u bij een van de woningcorporaties. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Nadat uw betaling is ontvangen, maakt de woonzorgindicatieadviseur een afspraak met u.

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019