Voedselpakket Voedselbank
Wanneer u als gevolg van financiële problemen tijdelijk niet zelf in uw allereerste levensbehoeften zoals voedsel kunt voorzien, kan een voedselpakket van Voedselbank Altena u voor korte of langere tijd ondersteuning bieden.

Een aanvraag doen

Inwoners van de gemeente Altena die een indicatie willen aanvragen voor de Voedselbank kunnen contact opnemen met Trema, telefoonnummer 0183 - 408444 (Marjolein Godefroy) of per mail voedselbank@trema.org

 

 

Werkwijze en criteria

Bij een eerste aanvraag nemen wij altijd contact met u op vanuit het maatschappelijk werk. Tijdens dit gesprek berekenen we uw besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen is het bedrag dat overblijft nadat de vaste lasten, zoals bijvoorbeeld huur/hypotheek, energie, water en verzekeringen, zijn betaald. Daarom is het belangrijk bij het gesprek de gegevens van inkomsten en uitgaven (en eventuele schulden-  of betalingsregelingen) bij de hand te hebben. De hoogte van het besteedbaar inkomen bepaalt of u wel of niet in aanmerking komt voor een voedselpakket. Wij hanteren hiervoor de landelijke criteria van Voedselbanken Nederland (www.voedselbankennederland.nl).

Indicatie verlopen?
Is uw indicatie voor de Voedselbank binnenkort verlopen, maar bent u van mening  toch nog langere tijd van de ondersteuning gebruik te moeten kunnen maken? Neem dan ruim voor de einddatum van uw indicatie (tenminste twee weken van te voren) opnieuw contact met ons op.

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2023