Trema is een professionele, betrouwbare en innovatieve partner voor gemeente en bedrijfsleven. Het lokaal sociaal beleid van gemeenten is van grote invloed op de omgeving waarbinnen Trema haar diensten aanbiedt en op de budgetten die ten behoeve van verschillende speerpunten beschikbaar worden gesteld. De gemeente is immers een belangrijke subsidieverstrekker.

Betrouwbare partner voor de gemeente

Met de komst van de Wmo, de wet OKE en wetgeving rondom de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, wordt de proflering van diensten en producten belangrijker. Trema ziet wat er in de samenleving gebeurt en zou meer invloed willen uitoefenen op de ontwikkeling van beleid (op gemeentelijk niveau) en de specifeke beleidsplannen die eruit voortvloeien. Een belangrijke succesfactor daarbij is dat beleidsvorming naadloos kan aansluiten op de praktijk.

Trema wil vanaf de start betrokken zijn bij beleidsontwikkeling op gemeentelijk niveau. Signalen die van invloed zijn op lokaal sociaal beleid signaleren we en nemen we mee in overleggen met de gemeente. Ons doel is om samen met de gemeente een solide en duurzaam sociaal beleid neer te zetten en uit te voeren. 

Innovatieve aanbieder van welzijnsdiensten

Trema Welzijn is een klantgerichte en ondernemende organisatie die zich er voor inzet, vanuit een specifieke eigen verantwoordelijkheid, dat iedereen volwaardig kan en wil deelnemen aan de samenleving. Daartoe ontwikkelt, levert en organiseert Trema Welzijn gecertifceerde welzijnsdiensten die bijdragen aan een goede sociale infrastructuur. Dit doen we zelfstandig of samen met anderen. Deze lokale en regionale diensten richten zich op opvang, ontmoeting, ontplooiing, ondersteuning en zelforganisatie, dicht bij de mensen.

Trema Welzijn is proactief naar opdrachtgevers, klanten en relevante aanbieders. We verbinden waar mogelijk. Om optimaal aan te sluiten bij de vragen vanuit de samenleving zoeken we de samenwerking met ketenpartners en andere samenwerkingspartijen. We laten zien wat we doen. Dit door middel van transparante werkprocessen en door een open verantwoording van inzet en resultaten.

Samenwerking Welzijn Geertruidenberg

De welzijnsorganisaties Trema Welzijn, Surplus Welzijn (www.surplus.nl), VTCG (stichting vtcg@gmail.com) en SWOG (www.swog.nl) werken nauw samen met elkaar om de inwoners van de gemeente Geertruidenberg nóg beter te ondersteunen. Het lokale aanbod op het gebied van welzijn voor jong en oud, voor mantelzorger, vrijwilliger of uzelf hebben wij bij elkaar gevoegd en is op iedere website van de organisaties zichtbaar.

Hieronder volgt een overzicht van alle activiteiten die de verschillende organisaties uitvoeren.

WeHelpen Geertruidenberg

Trema participeert in WeHelpen Geertruidenberg. WeHelpen is een digitaal platform voor iedereen die een ander wil helpen of geholpen wil worden. Met het doen van boodschapen, het uitlaten van de hond, vervoer naar het ziekenhuis of met het maaien van het gras en veel meer. Voor de aangeboden hulp van mag geen financiële vergoeding gevraagd worden.
 

Hulp bieden? 
Ga naar www.wehelpen.nl/geertruidenberg en kijk waar en hoe jij een handje kunt helpen.

Hulp vragen?
Ga naar www.wehelpen.nl/geertruidenberg en stel je hulpvraag. Klik hier voor de folder.


Locaties WeHelpen Geertruidenberg:

 • 't Kardeeltje, Kardeel 139 a, Raamsdonksveer
  (dinsdag 10.00 - 12.00 uur)
 • Bibliotheek Raamsdonksveer, Keizersdijk 30, Raamsdonksveer
  (tijdens openingstijden)
 • Servicepunt Vrijwilligers Trema, Wilhelminalaan 11c, Raamsdonksveer
  (donderdag 09.00 - 11.00 uur)
 • Ontmoetingspunt Raamsdonk, Kerkplein 4, Raamsdonk
  (vrijdag 10.00 - 12.00 uur)
 • Spreekuur Ledenvereniging Thebe Extra, Walgang 77, Geertruidenberg
  (woensdag 12.30 - 13.30 uur)
 • De Aanloop Geertruidenberg, Venestraat 18a, Geertruidenberg
  (dinsdag 10.00 - 12.00 uur)
ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2022