Wat is het Servicepunt?

Het Servicepunt Vrijwilligers (SPV) is een lokale vrijwilligerscentrale, die zich momenteel toelegt op het vrijwilligerswerk in de gemeenten Werkendam en Geertruidenberg.

Onze diensten zijn:

  • Bemiddelen in vraag en aanbod
  • Geven van informatie en advies aan vrijwilligers- en organisaties
  • Belangenbehartiging en (financiële) ondersteuning ten behoeve van vrijwilligers- en organisaties
  • Promoten van lokaal vrijwilligerswerk en van het Servicepunt zelf
  • Deskundigheidsbevordering middels het aanbieden van cursussen en trainingen
  • Werven en binnenhalen van vrijwilligers
  • Bemiddeling maatschappelijke stages
  • Vrijwilligersdiensten

 

 

Neem contact met ons op

Trema verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven op onze privacy pagina.

 

Wilt u meer weten? U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina en via het menu.

 

Vrijwilligerswerk zoeken: ga meteen naar www.servicepuntvrijwilligers.org

 

Vacatures aanbieden

Organisaties die vrijwilligers nodig hebben, kunnen hun vacatures indienen via het Servicepunt Vrijwilligers. Tevens kunnen deze organisaties, gevestigd in beide gemeenten gebruik maken van het dienstenpakket van het Servicepunt. Ga naar de website van het Servicepunt om u als organisatie aan- of af te melden.

 

 

 

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019