Privacyverklaring website

Trema Kinderopvang en Welzijn verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gaan over de personen waarmee we contact onderhouden en waarvoor we onze diensten verlenen. Dit zijn onder meer klanten van Trema Kinderopvang en Welzijn. Maar ook verwerken we persoonsgegevens van vrijwilligers, contactpersonen van klanten, leveranciers of business- en netwerkpartners van Trema Kinderopvang en Welzijn.

Persoonsgegevens zijn allerlei soorten gegevens die betrekking hebben op een specifieke persoon. Denk aan: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook een omschrijving van de hulpvraag of de thuissituatie. Deze gegevens hebben wij nodig voor de dienstverlening en vaak zijn we ook wettelijk verplicht deze te verzamelen.

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens bij Trema Kinderopvang en Welzijn veilig zijn. En dat u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt. Daarom hebben we onze procedures aangepast en ook een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die binnen Trema toezicht houdt.

We zullen u informeren als we uw persoonsgegevens vastleggen en om toestemming vragen, wanneer dat nodig is. Daarnaast kunt u gebruik maken van uw privacyrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt ons bellen of een mail sturen. Tevens kunt u eventuele klachten over deze verklaring of onze afhandeling van privacyverzoeken rechtstreeks melden bij de toezichthouder op de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij staan open voor uw vragen over privacy of wanneer u gebruik wilt maken van uw privacyrechten. U kunt dan contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of per email uw vraag stellen of een verzoek aangeven. Wij reageren uiterlijk binnen één maand op uw verzoek.

Trema Kinderopvang en Welzijn

Telefoon: 0183 – 408444

Email: privacy@trema.org

 

Trema Kinderopvang en Welzijn kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 28 mei 2018. 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019