De Oudercommissie

Voor pappa's en mamma's!

Wanneer je kind op de kinderopvang zit - of dat nu op het kinderdagverblijf (KDV), op de buitenschoolse opvang (BSO) of op de voorschool is - is dat best intensief en een hele verantwoordelijkheid. Je vertrouwt erop dat de kinderen in goede handen zijn. Trema doet er alles aan om dat vertrouwen te waarborgen. Zo is er deskundige leiding, een goed onderbouwd pedagogisch beleid en wordt er voldaan aan allerlei wettelijke regelgeving. Maar om de kwaliteit en de dienstverlening te waarborgen kun je als ouder ook een belangrijke bijdrage leveren via de Oudercommissie (OC)

Wij zoeken nog ouders/verzorgers!!

Deelname aan de Oudercommissie van Trema Kinderopvang kost je relatief weinig tijd. Heb je interesse, neem dan contact met ons op via oudercommissie@trema.org. 

Klik hier voor de vacature voor oudercommissielid!

 

 

Leden oudercommissie

Dagelijks bestuur Centrale oudercommissie

Voorzitter: vacature

Secretaris: Dorine Visser

Penningmeester: vacature

E-mailadres: oudercommissie@trema.org

OC-leden

Kern Geertruidenberg: Diana Willemen; Debby de Vries

Kern Hank: Bart Smitsman, Jaike Bossers, Annet de Heer

Kern Sleeuwijk: Dorine Visser; Ilse van Beers-de Jong, Stefan Vuurens, Fulko Lagerwaard

Kern Nieuwendijk: Carina Rog; vacature

Kern Raamsdonskveer: Diana Willemen; Sevilya Sert-Oflazoglu

Kern Werkendam: Ellen Schoon

Wat doet de Oudercommissie?

De OC stelt zich als doel "de belangen van kinderen en ouders met betrekking tot opvang van kinderen zo goed mogelijk te behartigen en ouders hierin te vertegenwoordigen".

Circa vier keer per jaar belegt de oudercommissie een vergadering. Na elke vergadering volgt overleg met het management van Trema, het zogenaamde afstemmingsoverleg. 

Een oudercommissie kan gezien worden als een brug tussen ouders/verzorgers van de kinderen naar de leiding van het kinderopvangcentrum. De oudercommissie adviseert de pedagogisch medewerkers en/of management gevraagd en ongevraagd over het beleid. 

 

 

 

 
 
 
ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019