Jongerenopbouwwerk

De jongerenopbouwwerker werkt aan een sociale infrastructuur voor jongeren. Hij of zij gebruikt steunpunten, zoals accommodaties, voorzieningen, organisaties en vrijwilligersinitiatieven. De jongerenopbouwwerker brengt als intermediair jongeren, ouders, omwonenden, middenstand en lokale overheid samen rond de belangen van jongeren en kan als bemiddelaar optreden.

Accommodatiegericht jongerenwerk

De accommodatiegerichte jongerenwerker werkt in of vanuit een accommodatie. De accommodatie is een middel om actieve maatschappelijke participatie te realiseren.

Jongerenwerkers vormen en trainen jongeren om activiteiten zelfstandig vorm te geven. Ze informeren hen over de mogelijkheden en stimuleren tot deelname, actieve organisatie en besluitvaardigheden. Een aantrekkelijke accommodatie is hiervoor noodzakelijk. Popmuziek speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol, maar er zijn ook andere uitdagende activiteiten.

Ambulant jongerenwerk

Sommige jongerenwerkers werken vanuit een ambulante methode. Ze richten zich sterk op persoonlijk contact en relaties met groepen en individuen.

Ze werken samen in een netwerk van andere organisaties en brengen de leefwereld en gedragingen van straatgroepen in kaart. Hierbij geven ze een eerste aanzet tot gedragsveranderingen. Accommodaties krijgen weinig nadruk. Het gaat er om jongeren op te zoeken in hun omgeving en met hen contacten te leggen. Vervolgens kunnen jongerenwerkers hen ondersteunen en activiteiten bieden. Ambulante jongerenwerkers werken vaak op het snijvlak van vrijetijdsbesteding en lichte hulp.

De werker inventariseert de mogelijkheden om jongeren te activeren of verwijzen door naar hulpverlening. De jongerenwerkers noemen zich ook wel straathoekwerkers. Soms werken ze vanuit (semipermanente) voorzieningen, zoals een inloopkantoortje of een jongerenbus.

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2022