Kinderopvang
Jongerenwerk
Ouderenwerk
Maatschappelijk werk
Servicepunt vrijwilligers
Informele zorg
Hartenbrigade
Over Trema
ˆ
Naar boven

Kinderopvang


Website in onderhoud!!!!! Helaas is niet alle informatie Up to Date!!!!!! U wilt dat de opvang van uw kinderen goed geregeld is. Dan bent u bij Trema kinderopvang aan het juiste adres. Wij bieden kinderdagopvang (KDV), voorschoolse opvang (voorheen peuterspeelzaalwerk genoemd), buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang aan voor kinderen vanaf tien weken oud tot en met het einde van hun basisschoolperiode. U kunt ons vinden in gemeente Altena en Geertruidenberg

>
ˆ
Naar boven

Jongerenwerk


Vanaf 2022 biedt Trema Welzijn geen jongerenwerk meer aan in gemeente Altena en Geertruidenberg. Deze diensten zijn overgenomen door de gemeente en Surplus. Heeft u vragen? Lees gerust verder op de volgende pagina over hoe u in contact kunt komen met de juiste instanties.

>
ˆ
Naar boven

Praktische Ondersteuning


Praktische ondersteuning van Trema Welzijn ondersteunt mensen op het gebied van wonen, zorg en welzijn om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te blijven, actief te blijven in de samenleving en contacten te kunnen onderhouden met anderen. Trema levert hieraan een bijdrage door middel van informatie, advies, ondersteuning en activiteiten. Alle senioren, maar ook bijvoorbeeld familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht met vragen.

>
ˆ
Naar boven

Maatschappelijk Werk


Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige die is opgeleid om te helpen. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten: de maatschappelijk werker. Trema maatschappelijk werk biedt hulp in de vorm van een luisterend oor, informatie en advies, begeleiding of een passende verwijzing naar een andere instantie.

>
ˆ
Naar boven

Servicepunt Vrijwilligers


Het Servicepunt Vrijwilligers is dé vraagbaak voor vrijwilligers en organisaties in de gemeenten Altena en Geertruidenberg. Het Servicepunt Vrijwilligers brengt organisaties die vacatures aanbieden en vrijwilligers bij elkaar. We ondersteunen het vrijwilligerswerk in al haar facetten, door bemiddeling, door het geven van advies en ondersteuning en door het bevorderen van deskundigheid. Vrijwilligerswerk is er voor iedereen! Via onze vacaturebank zijn altijd actuele vacatures te vinden: www.servicepuntvrijwilligers.org

>
ˆ
Naar boven

Informele Zorg


Trema wil dat mensen in onze regio zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen blijven participeren in de samenleving. Informele zorg speelt hierbij een grote rol. Trema ondersteunt daarom mensen die anderen verzorgen. We bieden mantelzorgondersteuning maar bijvoorbeeld ook eenmalige ondersteuning. We geven informatie en advies (bij aanvraag PGB of Mantelzorgcompliment) bieden een luisterend oor en we organiseren themabijeenkomsten. Soms zijn door ziekte, ouderdom of beperking eenvoudige dingen niet meer vanzelfsprekend of zelfs onmogelijk geworden zonder extra hulp bij u thuis. De ondersteuning, hulp, of gezelschap van een vrijwilliger kan dan zeer welkom zijn, voor uzelf maar ook voor een mantelzorger. Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

>
ˆ
Naar boven

Over Trema


Welkom bij Trema! Trema is een brede professionele welzijnsinstelling met diverse diensten en activiteiten op het gebied van kinderopvang, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, praktische ondersteuning, vrijwilligerswerk en informele zorg. We zijn werkzaam in de gemeenten Altena en Geertruidenberg. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld kinderopvang, persoonlijk advies in probleemsituaties, activiteiten voor jongeren, informatie voor ouderen en ondersteuning voor mensen die zorgen voor anderen. Kijk eens rond op deze website. Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag.

>
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2023