Kwaliteit

Trema is een lerende organisatie, wat niet wil zeggen dat onze sociaal werkers en pedagogisch medewerkers hun vak nog niet verstaan. Integendeel, bij Trema werken professionals die zich voortdurend ontwikkelen en reflecteren op elkaar, het eigen werk en de samenwerking met partners om de cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. Daarom kiest Trema voor een kwaliteitslabel dat de nadruk legt op het vakmanschap.

Het label, Sterk Sociaal Werk van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland is ontwikkeld op basis van waarden die de branche zelf heeft vastgesteld in de Branchecode Sociaal Werk. Een label voor de kinderopvang is in de maak. Naast vakmanschap belicht dit kwaliteitssysteem de dienstverlening en organisatie & bestuur. Trema start dit najaar met een zelfevaluatie met als doel in 2019 gecertificeerd te zijn voor het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. Zodra het kwaliteitslabel voor de kinderopvang is vastgesteld gaan we daar ook mee aan de slag.

Alle Trema Kinderopvanglocaties worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. De inspectierapporten hiervan staan, behalve in het Landelijk Register Kinderopvang, ook per locatie op de website.

 

Bent u niet tevreden?

Wij doen er alles aan om de dienst of activiteit zoveel mogelijk volgens afspraken en wensen te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat onze inzet niet aansluit bij uw verwachtingen.

Als u ontevreden bent over de wijze waarop Trema Welzijn met u of uw vraag omgaat, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met de desbetreffende medewerker. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Indien u er met de betrokken medewerker niet uitkomt, neem dan contact op via het algemeen nummer van Trema 0183-408 444.

 

 

 

Uw mening telt

We vinden uw mening over de kwaliteit van onze diensten belangrijk. Daarom vragen we aan u tussentijds en als de dienstverlening stopt om mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u via de email of op papier kunt invullen. We gebruiken uw beoordeling om onze diensten en activiteiten te verbeteren. We stellen uw medewerking erg op prijs.
 

Wij nemen uw klacht serieus en beschouwen die ook als suggestie tot verbetering.

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2022