Kinderopvang
Jongerenwerk
Ouderenwerk
Maatschappelijk werk
Servicepunt vrijwilligers
Informele zorg
Hartenbrigade
Over Trema
ˆ
Naar boven

Kinderopvang


U wilt dat de opvang van uw kinderen goed geregeld is. Dan bent u bij Trema kinderopvang aan het juiste adres. Wij bieden kinderdagopvang (KDV), voorschoolse opvang (voorheen peuterspeelzaalwerk genoemd), buitenschoolse opvang (BSO) en vakantieopvang aan voor kinderen vanaf tien weken oud tot en met het einde van hun basisschoolperiode. Trema is participant in de Brede School in de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk, Werkendam en Hank. Zo kunt u zich zonder zorgen richten op uw dagelijkse werkzaamheden en privé en werk goed organiseren. U kunt ons vinden in Sleeuwijk, Werkendam, Nieuwendijk, Hank, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/tremakinderopvang

>
ˆ
Naar boven

Jongerenwerk


Trema jongerenwerk geeft jongeren de ruimte; je wordt gezien, gehoord en serieus genomen. Je kunt je ideeën omzetten in activiteiten. We bieden jongeren de kans om talenten en vaardigheden te ontwikkelen en we organiseren activiteiten speciaal voor jongeren. Onze jongerenwerkers werken voor en met jongeren in hun buurt of dorp. We ontwikkelen activiteiten voor groepen maar jongeren kunnen individueel bij ons terecht, bijvoorbeeld als zaken met school, werk of het gezin te maken hebben.

>
ˆ
Naar boven

Praktische Ondersteuning


Trema ouderenwerk ondersteunt ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig en actief blijven en daarbij contacten met anderen onderhouden is het doel. Trema levert met informatie, advies, ondersteuning en het organiseren van activiteiten hieraan een bijdrage. Alle senioren, maar ook bijvoorbeeld familieleden en andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht met vragen.

>
ˆ
Naar boven

Maatschappelijk Werk


Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar soms gaat dat niet. In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om te praten met een deskundige die is opgeleid om te helpen. Iemand die goed de weg kent in onze ingewikkelde samenleving. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten: de maatschappelijk werker. Trema maatschappelijk werk biedt hulp in de vorm van een luisterend oor, informatie en advies, begeleiding of een passende verwijzing naar een andere instantie.

>
ˆ
Naar boven

Servicepunt Vrijwilligers


Het Servicepunt Vrijwilligers is dé vraagbaak voor vrijwilligers, organisaties en beleidsmedewerkers in de gemeenten Geertruidenberg en Werkendam. Het Servicepunt Vrijwilligers brengt organisaties die vacatures aanbieden en vrijwilligers bij elkaar. We ondersteunen het vrijwilligerswerk in al haar facetten, door bemiddeling, door het geven van advies en ondersteuning en door het bevorderen van deskundigheid. Vrijwilligerswerk is voor iedereen toegankelijk; of iemand al dan niet een betaalde baan heeft, wel of niet gestudeerd heeft, oud of jong is, man of vrouw… Vrijwilligerswerk is zo divers dat er voor iedereen leuke klussen beschikbaar kunnen zijn.

>
ˆ
Naar boven

Informele Zorg


Trema wil dat mensen in onze regio zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen blijven participeren in de samenleving. Informele zorg speelt hierbij een grote rol. Trema ondersteunt daarom mensen die anderen verzorgen. We bieden mantelzorgondersteuning maar bijvoorbeeld ook eenmalige ondersteuning. We geven informatie en advies (bij aanvraag PGB of Mantelzorgcompliment) bieden een luisterend oor en we organiseren themabijeenkomsten. Soms zijn door ziekte, ouderdom of beperking eenvoudige dingen niet meer vanzelfsprekend of zelfs onmogelijk geworden zonder extra hulp bij u thuis. De ondersteuning, hulp, of gezelschap van een vrijwilliger kan dan zeer welkom zijn, voor uzelf maar ook voor een mantelzorger. Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

>
ˆ
Naar boven

Over Trema


Welkom bij Trema! Trema is een brede professionele welzijnsinstelling met diverse diensten en activiteiten op het gebied van kinderopvang, maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, praktische ondersteuning, vrijwilligerswerk en informele zorg. We zijn werkzaam in de gemeenten Altena en Geertruidenberg. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld kinderopvang, persoonlijk advies in probleemsituaties, activiteiten voor jongeren, informatie voor ouderen en ondersteuning voor mensen die zorgen voor anderen. Kijk eens rond op deze website. Mocht u vragen hebben dan horen we dat graag.

>
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2022