Volg ons op Facebook, Kijk snel op:

  • Tremajongerenwerkgeertruidenberg
  • Jongerenwerkaltena


Jongerenwerk in de gemeente Altena (werkendam) richt zich op:

  • Werken in en vanuit jongerencentra en andere accommodaties
  • Ambulant jongerenwerk in vijf kernen van Altena
  • Diverse incidentele activiteiten, zoals tegenspel bieden aan de Mobiele Eenheid in Ossendrecht, klussen uitvoeren met jongeren (participatief werken), organiseren en ondersteunen Oud & Nieuw-activiteiten in diverse kernen en voetbaltoernooien.


Jongerenwerk in de gemeente
Geertruidenberg richt zich op:

  • Straathoekwerk
  • Individuele aandacht/coaching
  • Projecten
  • Ad-hoc inzet

 

Voor jonge mantelzorgers
Ben jij een jonge mantelzorger? Kijk dan eens op onze MATZ-pagina www.trema.org/jongemantelzorgers. Hier vind je informatie over opgroeien in een thuissituatie waar een gezinslid zorg nodig heeft. 

Matz Logo

 

Trema jongerenwerk - voor wie?
Het jongerenwerk van Trema Welzijn is er voor alle jongeren tussen de 12 en 24 jaar die woonachtig zijn in de gemeenten Altena en Geertruidenberg. Wij werken op laagdrempelige wijze met jongerenen sluiten zo direct mogelijk aan bij de leefwereld en de sociale leefomgeving van jongeren. Dit gebeurt door zowel ambulant als accommodatiegebonden te werken. Jongeren krijgen hier de ruimte om te participeren en kunnen zo hun identiteit ontwikkelen.

Wijs richten ons voornamelijk op de vrijetijdsbesteding van jongeren binnen de context van de buurt of het dorp waar het werk plaatsvindt. Tijdens dit contact kunnen er vragen van jongeren naar voren komen die met school, werk of het gezin te maken hebben. Wij gaan samen met jongeren aan de slag om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden/op te lossen. Zijn wij niet in staat om deze vraag te beantwoorden, dan kunnen we gebruik maken van ons zeer ruime netwerk.

Jongeren moeten gezien, gehoord en serieus genomen worden, het jongerenwerk van Trema Welzijn behartigt deze belangen. De behoefte aan jongerenwerk is aantoonbaar groter onder laagopgeleide jongeren en jongeren uit groepen waar experimenteel gedrag aanwezig is. Aan deze groepen besteden wij daarom extra aandacht. We begeleiden ook jongeren die betrokken willen zijn bij hun directe leefomgeving of daarop invloed willen uitoefenen. Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning bij het oprichten van een jeugdlocatie, de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats of willen graag ondersteuning in het realiseren van projecten in hun buurt of wijk.
 Trema verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven op onze privacy pagina www.trema.org/privacy.                                                                                                                  

 

 

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2021