Benieuwd naar mantelzorg en jongeren? Klik op het logo om naar de infopagina te gaan.

 

Matz Logo

 

 

Het jongerenwerk van Trema Welzijn is er voor alle jongeren tussen de 12 en 24 jaar en die woonachtig zijn in de gemeenten Altena en Geertruidenberg. Het jongerenwerk van Trema Welzijn werkt op laagdrempelige wijze met jongeren. Het jongerenwerk sluit zo direct mogelijk aan bij de leefwereld en de sociale leefomgeving van jongeren. Dit gebeurt door zowel ambulant als accommodatiegebonden te werken. Jongeren krijgen hier de ruimte om te participeren en kunnen zo hun identiteit ontwikkelen. Jongerenwerkers richten zich voornamelijk op de vrijetijdsbesteding van jongeren binnen de context van de buurt of het dorp waar het werk plaatsvindt. Tijdens dit contact kunnen er vragen van jongeren naar voren komen die met school, werk of het gezin te maken hebben. Jongerenwerkers gaan samen met jongeren aan de slag om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden/op te lossen. Zijn jongerenwerkers niet in staat om deze vraag te beantwoorden, dan kan het jongerenwerk gebruik maken van hun zeer ruime netwerk. Jongeren moeten gezien, gehoord en serieus genomen worden, het jongerenwerk van Trema Welzijn behartigt deze belangen.

Trema verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven op onze privacy pagina.

 

 

 

 

                                                                                                                  

Trema jongerenwerk - voor wie?

De behoefte aan jongerenwerk is aantoonbaar groter onder laagopgeleide jongeren en jongeren uit groepen waar experimenteel gedrag aanwezig is. Aan deze groepen besteden we daarom extra aandacht.
 
Jongerenwerkers van Trema Welzijn begeleiden ook jongeren die betrokken willen zijn bij hun directe leefomgeving of daarop invloed willen uitoefenen. Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning bij het oprichten van een jeugdlocatie, de realisatie van een jongerenontmoetingsplaats of willen graag ondersteuning in het realiseren van projecten in hun buurt of wijk.
 

 

Jongerenwerk in de gemeente Werkendam

Het jongerenwerk in de gemeente Altena kent de volgende werksoorten:

 

Werken in en vanuit jongerencentra en andere accommodaties:

 

Ambulant jongerenwerk in vijf kernen van Altena

 

Diverse incidentele activiteiten, zoals:

  • Tegenspel bieden aan de Mobiele Eenheid in Ossendrecht
  • Klussen uitvoeren met jongeren (participatief werken)
  • Organiseren/ondersteunen van Oud & Nieuw-activiteiten in diverse kernen
  • Voetbaltoernooien

 

Jongerenwerk in de gemeente Geertruidenberg

Het jongerenwerk in Geertruidenberg richt zich op de volgende activiteiten:

  • Straathoekwerk
  • Individuele aandacht/ coaching
  • Projecten
  • Ad-Hoc inzet
ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019