Aanmelding en plaatsing

 

Aanmelden

Voor de voorschool (peuterspeelzaal) kunt u uw kind inschrijven vanaf de leeftijd van één jaar.

Voor de kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang adviseren wij om uw kind zo spoedig mogelijk aan te melden.

Een informatiepakket met aanmeldingsformulier kunt hier aanvragen. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Let op: het komt de laatste tijd voor dat de mails van Trema in de ongewenste mail terecht komen.

Lees hier wat u hieraan kunt doen!

Gewenste plaatsing

Op alle aanmeldingsformulieren kunt u aangeven welke dag(del)en u wenst.

 

Kijkje nemen op de toekomstige locatie?

Natuurlijk wilt u voor plaatsing een kijkje nemen op de locatie van uw keuze.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de locatie.

Zijn er wachtlijsten voor de voorschool en kinderopvang?

Voor sommige locaties zijn er op bepaalde dagdelen wachtlijsten. Wij proberen u hier zo goed mogelijk over te informeren.

Openingstijden?

Wij bieden opvangmogelijkheden op reguliere werkdagen  tussen 07.00 en 18.30 uur.

Algemene voorwaarden

Trema Kinderopvang hanteert de Algemene Voorwaarden van de MO groep. Deze voorwaarden vindt u hier.

Voor de toelichting op de Algemene Voorwaarden kunt u hier klikken.

 

 

 

Financieel:

Uw netto kosten zijn afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie. Of u heeft recht op kinderopvangtoeslag (tweeverdieners) of u betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage (Voorschool - Gemeente Werkendam).

U kunt de netto kosten berekenen op de website van de Belastingdienst of via de rekentool op de website.

U betaalt alleen de tijdsblokken van uw keuze. U kunt bij Trema Kinderopvang kiezen voor verschillende tijdsblokken. Deze tijdsblokken sluiten zoveel mogelijk aan bij de daadwerkelijk afgenomen uren.

Kijk voor de tijdsblokken van de locatie bij de locatie van uw keuze.

Kinderopvang - All inclusive en flexibel

Door het all inclusive pakket van Trema Kinderopvang hoeft u niet te sjouwen met luiers, andere verzorgingsmiddelen en voeding, ook niet als het om dieetvoeding gaat. Trema Kinderopvang is een organisatie waar flexibele dienstverlening hoog in het vaandel staat.

Heeft u onverwacht extra opvang voor uw kind nodig? Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn. 

Eventuele opzegging kan op elke dag van de maand, vanaf deze datum geldt een opzegtermijn van één maand. U kunt uw verzoek om beeindiging van (elke vorm van) opvang mailen naar kov@trema.org.

Klachtenregeling en Geschillencommissie

Trema Kinderopvang B.V. heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders/verzorgers.

Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de teammanager of bij de directeur-bestuurder. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders/verzorgers de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag (070-3105310), waaraan het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Voor het voortraject van een klacht, het indienen van een klacht en de behandeling/afhandeling van de klacht vindt u hier.

 

 

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2023