Trema is een brede welzijnsinstelling en juist in die combinatie van dienstverlening zit onze kracht. Alle leeftijdsgroepen, dus echt alle inwoners, kunnen terecht bij Trema: de lijntjes zijn kort en de kwaliteit is leidend, of het nu een hulpvraag betreft of een dienst. De organisatie is toekomstgericht en wil niet alleen kansen benutten maar ook investeren op duurzaamheid en een flexibele, betrouwbare, transparante partner zijn.

Bestuur en organisatie

 

Sinds 8 april 2011 kent Trema een Raad van Toezichtmodel.

Met ingang van 26 maart 2018 bestaat Trema Groep uit vier Stichtingen:

 • Stichting Trema Holding                                 RSIN 818532506 KVK 18090777
 • Stichting Trema Welzijn                                   RSIN 818532828 KvK 18090781
 • Stichting Trema Kinderopvang                       RSIN 818532646 KvK 18090780 

Stichting Trema Welzijn heeft per 1 januari 2018 de Anbi status.

Trema Groep heeft geen winstoogmerk. Minimaal 90 procent van de opbrengsten uit de activiteiten wordt ingezet om de doelstellingen van Trema te realiseren.

Er is sprake van afgescheiden vermogen per Stichting. Stichting Trema Holding is de enige bestuurder van de andere twee Stichtingen en heeft zelf maar één directeur-bestuurder. Echter, deze bestuurder staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van Stichting Trema Holding.  Door deze bestuursvorm en in samenhang met de statuten van de Stichtingen, is er geen sprake van een situatie dat één natuurlijk persoon zelfstandig over de vermogens van de Stichtingen kan beschikken.

 

 

 

Directeur-bestuurder

Mw drs. M. Wilschut MA

Raad van Toezicht

Dhr. A.R. Jaarsma (voorzitter)

Mw. drs. M.M.J. de Jong

Dhr. mr. R.M. Ros (secretaris)

Dhr. drs.ing. R.K.J.M. Latten, MBA

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onderschrijven de uitgangspunten voor een goed bestuur, zoals die zijn vastgelegd in de Governancecodes Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang, die zijn opgesteld door respectievelijk Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Kinderopvang. Trema Holding BV is opgenomen in de betreffende registers.

Beloningsbeleid

Bestuur:

De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.

Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en zal bovendien passend zijn.

 

Managementteam

Het managementteam (MT) wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de teammanagers Welzijn en Kinderopvang en de stafmedewerkers (controller, hoofd P & O en stafmedewerker Beleid en Kwaliteit). 

 • Marjolijn Wilschut directeur-bestuurder Trema
 • Piet Slaats, teammanager Welzijn
 • Jozien Teuben, teammanager Welzijn
 • Els Kant, teammanager Kinderopvang
 • Joke van der Meer, teammanager Kinderopvang
 • Marsja Hanstede, teammanager Kinderopvang
 • Lucyl Humble, controller
 • Petra Anemaat, hoofd P & O
 • Margriet van Rooden, stafmedewerker Beleid en Kwaliteit

Ondernemingsraad

Binnen Trema functioneert een gekozen Ondernemingsraad die bestaat uit vijf leden. Om de drie jaar vinden er verkiezingen voor de Ondernemingsraad plaats. Per 1 januari 2018 is de samenstelling van de Ondernemingsraad van Trema als volgt:

 • Mitzy de Groot, voorzitter
 • Marjolein Godefroy, lid
 • Suzanne van Putten, lid
 • Hanneke van Steenis, lid
 • Larissa Panjer, lid
 • Anneke Leijdens, secretariële ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019