Trema is een brede welzijnsinstelling en juist in die combinatie van dienstverlening zit onze kracht. Alle leeftijdsgroepen, dus echt alle inwoners, kunnen bij Trema terecht: de lijntjes zijn kort en de kwaliteit is leidend, of het nu een hulpvraag betreft of een dienst. De organisatie is toekomstgericht en wil niet alleen kansen benutten maar ook investeren op duurzaamheid en een flexibele, betrouwbare, transparante partner zijn.

Bestuur en organisatie

Sinds 8 april 2011 kent Trema een Raad van Toezichtmodel. Met ingang van 26 maart 2018 bestaat Trema Groep uit drie Stichtingen:

 • Stichting Trema Holding                                 RSIN 818532506 KVK 18090777
 • Stichting Trema Welzijn                                  RSIN 818532828 KvK 18090781
 • Stichting Trema Kinderopvang                       RSIN 818532646 KvK 18090780 

Stichting Trema Welzijn heeft per 1 januari 2018 de ANBI status. Vanaf 2021 is het verplicht om onze ANBI-inschrijving te publiceren. Hier treft u ons formulier.

Trema Groep heeft geen winstoogmerk. Minimaal 90 procent van de opbrengsten uit de activiteiten wordt ingezet om de doelstellingen van Trema te realiseren.

Er is sprake van afgescheiden vermogen per stichting. Stichting Trema Holding is de enige bestuurder van de andere twee stichtingen en heeft zelf maar één directeur-bestuurder. Echter, deze bestuurder staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van Stichting Trema Holding.  Door deze bestuursvorm en in samenhang met de statuten van de stichtingen, is er geen sprake van een situatie dat één natuurlijk persoon zelfstandig over de vermogens van de stichtingen kan beschikken.

 

 

 

Directeur-bestuurder 

Mw. drs. M. Vreeburg (a.i.)
 

Raad van Toezicht

Mw. drs. C.J.Th. Raben (voorzitter)

Mw. drs. M.M.J. de Jong

Dhr. drs.ing. R.K.J.M. Latten MBA

Dhr. drs. D.J. Han RA

Dhr. drs. J. v.d. Dungen


De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onderschrijven de uitgangspunten voor een goed bestuur, zoals die zijn vastgelegd in de Governancecodes Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang, die zijn opgesteld door respectievelijk Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Kinderopvang. Trema Holding BV is opgenomen in de betreffende registers.


Beloningsbeleid

Bestuur:
De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.

Raad van Toezicht:
De Raad van Toezicht heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en zal bovendien passend zijn.

 

Managementteam
Het managementteam (MT) wordt gevormd door de directeur-bestuurder, de divisiemanagers Welzijn en Kinderopvang en de stafmedewerkers (financieel beheer, controller, hoofd P&O en stafmedewerker Beleid en Kwaliteit). 

 • Monique Vreeburg, directeur-bestuurder Trema (a.i.)
 • Saskia de Vries, divisiemanager Welzijn
 • Leontine Ouwerling, divisiemanager Kinderopvang
 • Jurgen Koeneman, stafmedewerker Financieel beheer
 • Petra Anemaat, hoofd P&O


Ondernemingsraad
Binnen Trema functioneert een gekozen Ondernemingsraad die bestaat uit vijf leden. Om de drie jaar vinden er verkiezingen voor de Ondernemingsraad plaats. Per 1 januari 2019 is de samenstelling van de Ondernemingsraad van Trema als volgt:

 • Mitzy de Groot, voorzitter
 • Natasja Groenendaal, lid
 • Gerda den Breejen, lid
 • Aukje Weidema, lid
 • Hanneke van Steenis, lid
 • Peter Clark, ambtelijk secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2022