Het algemeen maatschappelijk werk richt zich op het ondersteunen en begeleiden van volwassenen op het gebied van informatie en advies bij praktische en (psycho)sociale problemen. Door een cliënt inzicht te geven in zijn of haar problemen en waar nodig bepaalde vaardigheden aan te leren, wordt de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot. Trema heeft verder een signaalfunctie en werkt actief samen met andere organisaties.

Werkwijze

Wij zijn werkzaam in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Geertruidenberg. Onze diensten zijn kosteloos.

U kunt bij ons terecht voor:

- Ondersteuning bij schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

- Vragen over belastingtoeslagen

- Relatiegesprekken

- Ondersteuning bij scheidingssituaties

- ouderschapsreorganisatie (ouderschap blijft)

- Rouw/verliesverwerking

- Eenzaamheid

- Arbeidsgerelateerde problemen

- Ondersteuning bij administratieve zaken zoals   aanvragen van toeslagen of kwijtschelding

Onze diensten zijn kosteloos.

Meer informatie: maatschappelijkwerk@trema.org

 

 

Oplossingsgericht werken

Onze medewerkers zijn geschoold en maken gebruik van de methode "oplossingsgericht werken". Dit houdt in dat de maatschappelijk werker aansluit bij het tempo en de doelen van de cliënt.  Wij maken daarbij gebruik van het netwerk. Ieder mens beschikt over unieke krachten, talenten en verantwoordelijkheden die hem in staat stellen zich te ontwikkelen en keuzes te maken in het leven. Vanuit deze optimistische mensvisie zijn wij in de hulpverlening gericht op een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de cliënt.

 

Bronvermelding: Joosen, Wim & Vaart, v.d. Wilma, Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening. Garant 2012

Samenwerking

Trema werkt nauw samen met andere instellingen en organisaties en heeft een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk. Wij zijn actief in verschillende overleggen zoals home-teams, MASS-overleg, Sociale Wijkteams, overleg met Veilig Thuis en met Kredietbank.

Een verwijzing naar maatschappelijk werk verloopt meestal via onze centrale aanmeldprocedure. Zie verder de info links in de menubalk bij Aanmelden en contact.

Vroeg Eropaf

Trema Welzijn heeft samen met de gemeente Altena, Farent en de drie woningcorporaties in deze gemeente een convenant ondertekend om mensen met schulden sneller te helpen. Het doel is om op tijd 'achter de voordeur' te komen en zo ernstigere problemen bij mensen te voorkomen. Bij twee maanden huurachterstand zullen onze maatschappelijk werkers bij deze clienten langs gaan om in kaart te brengen wat er aan de hand is en zo nodig hulp te bieden. Zie hieronder het verslag van de officiële ondertekening en de ervaringen tot nu toe. 

 

Pastoraal Maatschappelijk Werk

Pastoraal maatschappelijk werk wil informatie, advies en hulp bieden bij problemen voor  mensen met een christelijke levensovertuiging. Het pastoraal maatschappelijk werk biedt hulp aan ouderen, volwassenen en jongeren die bezig zijn met levensvragen en problemen en die daarbij de Bijbel en hun geloof willen betrekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saakje Elzinga, maatschappelijk werker: Telefoonnummer: 0183 - 408444 of per mail: saakje.elzinga@trema.org 

 

 

Toeslagenservicepunt

Het maatschappelijk werk van Trema is Toeslagenservicepunt. 

Dit houdt in dat inwoners van de gemeenten Geertruidenberg en Altena bij ons terecht kunnen met vragen over belastingtoeslagen, ook zonder DigiD-code. Deze vragen kunnen gaan over huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag. 

Inwoners met vragen over toeslagen kunnen langskomen op het spreekuur.

Voor de gemeente Geertruidenberg is dit maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.30 uur op onze locatie in Raamsdonksveer.

Voor de gemeente Altena is dit iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur op onze locatie in Nieuwendijk.

Dit Toeslagenservicepunt is een dienst die wordt aangeboden in samenwerking met de Belastingdienst. 

 

Dementie

Per 1 januari 2017 bieden de Zorginstellingen zelf casemanagement dementie aan. Voor hulp, begeleidng of meer informatie over dementie kunt u met hen contact opnemen.

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2019