Contact opnemen

Telefonisch:

  • Via ons kantoor in Nieuwendijk:
    0183-408 444

Per e-mail:

Op het spreekuur:

  • Door langs te komen op een van onze locatie:

Gemeente Altena:

Inwoners zijn welkom op maandag tot donderdag van 9.00 tot 10.00 uur in het dienstencentrum aan de Singel 16-d in Nieuwendijk. Op vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur in de Wijkestein, Azaleastraat 26 in Wijk en Aalburg

 

Gemeente Geertruidenberg:

  • Inwoners kunnen een afspraak maken voor maandag en donderdag tussen 9.00 en 10.30 uur aan de Prins Hendrikstraat 41 in Raamsdonksveer.
  • 0162-520 387
  • Surplus Welzijn heeft de activiteiten in Geertruidenberg overgenomen met ingang van 1 april 2023. Kijk op Welzijn in Geertruidenberg

Aanmelding

Aanmelding en intakegesprek
Na uw aanmelding en een eerste inventarisatie van uw vragen wordt u uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek, de intake. In dit gesprek worden allerlei gegevens over u en uw problemen op een rij gezet. We stellen samen met u vast wat uw verwachtingen zijn en wat we aan gaan pakken.

Hulpverleningsplan
We stellen samen met u een hulpverleningsplan op. Daarin staat beschreven waaraan we gaan werken en hoe we dat het beste kunnen doen. We maken daarover afspraken met u. Hoe lang de hulpverlening duurt bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Soms is één keer praten al voldoende. In andere gevallen is een aantal diepgaande gesprekken nodig. Tijdens het hulpverleningsproces kijken regelmatig met u of we nog op het juiste spoor zitten en of een vervolg wenselijk of nodig is. De maatschappelijk werker coacht, leert, begeleidt, ondersteunt, stimuleert en moedigt aan.

Afsluiting
De hulpverlening is altijd eindig. We streven ernaar om u zo vaardig, sterk en weerbaar te maken dat u het weer zonder hulp aankunt. Dan wordt de hulpverlening afgesloten. Hiervan stellen wij de eventuele verwijzer op de hoogte.

Huisbezoek of op kantoor
Wij streven ernaar om zoveel mogelijk hulpverlenende contacten op onze kantoren in Nieuwendijk of Wijk en Aalburg te laten plaatsvinden. Het is echter ook mogelijk om afspraken te maken bij u thuis, of op een andere plaats. U kunt uw wens kenbaar maken en overleggen met de begeleidend maatschappelijk werker.

Samenwerking met anderen

Er wordt steeds gekeken naar wat u wilt bereiken en hoe u dit kunt bereiken. De maatschappelijk werker kan u advies geven, voor u bemiddelen, uw belangen behartigen en u begeleiden bij de problemen die u heeft.

Met uw instemming kunnen ook andere meer specifieke organisaties bij de hulpverlening betrokken worden om u bij uw hulpvragen zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt ook naar deze specifieke organisaties worden doorverwezen.

 

 

Crisissituaties

Binnen kantooruren
Bij crisis tijdens kantooruren ( 9.00 - 17.00 uur) adviseren wij u contact op te nemen met de reguliere telefoonnummers zoals hiernaast vermeld. U wordt doorverbonden met een maatschappelijk werker die met u kijkt wat wij voor u kunnen betekenen.

Buiten kantooruren
Bij ernstige crises, geweld of dreigende situaties adviseren wij u om contact op te nemen met het alarmnummer 112. De aanwezige professionals zullen u, indien nodig, doorverwijzen naar de crisisdienst waar Trema bij is aangesloten. U wordt daar geholpen door een maatschappelijk werker. De volgende dag wordt de situatie besproken met een van de maatschappelijk werkers van Trema Welzijn en wordt uw zaak overgedragen naar Trema.

Heeft u dringende medische hulp nodig, neem dan contact met uw huisarts of huisartsenpost van uw gemeente. De telefoonnummers kunt u vinden op: 

Registratie en bescherming persoonsgegevens

Gegevens over u en de gesprekken worden in een digitaal dossier bewaard. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Alleen personen binnen onze instelling, die tot geheimhouding verplicht zijn, hebben inzage in uw dossier. Dossiers worden vier jaar na het laatste contact vernietigd. De verwerking van de gegevens valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer volgens u de afgesproken regels niet worden nagekomen, kunt u hiertegen bezwaar maken via de klachtenregeling.

Privacyreglement
Wanneer het voor een goede hulpverlening wenselijk is om informatie uit te wisselen met derden, dan is daarvoor altijd uw toestemming nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen kantooruren
Bij crisis tijdens kantooruren ( 9.00 - 17.00 uur) adviseren wij u contact op te nemen met de reguliere telefoonnummers zoals hiernaast vermeld. U wordt doorverbonden met een maatschappelijk werker die met u kijkt wat wij voor u kunnen betekenen.

Buiten kantooruren
Bij ernstige crises, geweld of dreigende situaties adviseren wij u om contact op te nemen met het alarmnummer 112. De aanwezige professionals zullen u, indien nodig, doorverwijzen naar de crisisdienst waar Trema bij is aangesloten. U wordt daar geholpen door een maatschappelijk werker. De volgende dag wordt de situatie besproken met een van de maatschappelijk werkers van Trema Welzijn en wordt uw zaak overgedragen naar Trema.

Heeft u dringende medische hulp nodig, neem dan contact met uw huisarts of huisartsenpost van uw gemeente. De telefoonnummers kunt u vinden op www.huisartsenpostwestbrabant.nl of www.chpgorinchem.nl voor Gorinchem.

ˆ
Naar boven
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © TREMA HOLDING 2023